Salgs- og leveringsbetingelser

1. Køb på lervad.com:
Disse betingelser gælder for dit køb på lervad.com, såfremt der ikke er andre skriftlige aftaler mellem dig og Lervad A/S, der har til hensigt at fravige disse betingelser, eller hvor betingelserne måtte stride mod beskyttelsespræceptive regler for forbrugere.
2. Leverancen
Købes varen på vegne af din virksomhed eller din arbejdsgiver henvises til vore salgsbetingelser for erhvervsdrivende.
På nærværende betingelser erhverver du den vare, som er beskrevet i ordrekvitteringen dækkende din bestilling på lervad.com. En købsaftale er først indgået, når du har modtaget den endelige ordrebekræftelse, du modtager fra os pr. e-mail.
3. Dokumentation og vejledning
Med varen følger produktbeskrivelser og brugervejledninger, i det omfang dette måtte være udarbejdet. Yderligere rådgivning fra os er udelukkende vejledende, under skyldig hensyntagen til gældende dansk lovgivning for eventuelt ansvar forbundet hermed.
4. Minimumsordre

Ordrer på standardvarer med en ordreværdig på under kr. 300,00 faktureres til dette minimumsbeløb med tillæg af forsendelsesomkostninger. Ordrer fremstillet til kundespecifikationer (specialfremstillede varer) er underlagt eventuelt pristillæg bestemt af ordrens størrelse. Tillægget fremgår af bestillingen.

5. Leveringstid
Leveringstiden for enkeltstående produkter vil normalt være 14 dage. For større sammenhængende leverancer kan leveringstiden være længere. Den forventede leveringstid vil fremgå af den endelige ordrebekræftelse, du modtager fra os pr. e-mail.
6. Levering
Forsendelse af varen sker med selvstændig fragtfører, og vi har ret til på dine vegne og for din regning, at indgå de nødvendige transportaftaler på en måde, som vi måtte finde mest hensigtsmæssig.
Eventuelt oplyst leveringstidspunkt er vejledende og kan således fraviges. Vi tager forbehold for udgående varer og varer, der er i restordre. Lervad A/S kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser og evt. omkostninger som følge af forsinkelser. Heller ikke i tilfælde af fejlleverede varer eller defekte varer.
7. Risikoen for varerne
Ved forsendelse overgår risikoen for den bestilte vare til dig ved modtagelsen. Ved afhentning overgår risikoen til dig på udleveringstidspunktet.
8. Reklamation og ansvar
Fejllevering:
VED MODTAGELSE ER DET VIGTIGT, AT DU KONTROLLERER, AT EMBALLAGEN HHV. VAREN ER INTAKT OG IKKE HAR LIDT OVERLAST I FORBINDELSE MED TRANSPORTEN. I tilfælde af skade skal påtegning påføres fragtbrevet. Anmeldelse af transportskade skal ske inden for max. 7 hverdage. Herefter kan Lervad A/S ikke holdes ansvarlig for transportskader.
Er varen sendt med Post Danmark, og har du åbnet pakken, skal du henvende dig på posthuset med varen og reklamere overfor Post Danmark.
Hvis leverancen ikke er i overensstemmelse med den tilsendte faktura, skal du reklamere indenfor rimelig tid. I modsat fald fortaber du retten til at gøre indsigelser mod mangelfuld eller fejlagtig levering.
Varer fra en beskadiget eller fejlagtig levering må under ingen omstændigheder tages i brug, før reklamationen er færdigbehandlet.
Fejl og mangler:
Ved køb hos lervad.com har du 24 måneders reklamationsret. Anmeldelse af fejl eller mangler skal anmeldes til Lervad A/S indenfor rimelig tid, efter fejlen er opdaget. Du skal angive og på forlangende vise, hvori fejlen eller manglen består. Lervad A/S hæfter ikke for fejl og mangler, som anmeldes senere end to år efter leveringstidspunktet.
Lervad A/S’s ansvar for mangler og afhjælpning heraf følger købelovens regler. Vi påtager os ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven.
Lervad A/S er underlagt produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom. Vi påtager os ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven.
Reklamation sendes til Lervad A/S via e-mail til mail@Lervad.com. Omkostninger ved returnering af varer som følge af reklamation dækkes af Lervad A/S forudsat forsendelse med forudgående aftalt transportør.
Klageadgang:
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Lervad's salgsafdeling på adressen mail@lervad.com. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk. Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
9. Pris og betaling
Med mindre andet aftales, leveres varen betalt via Dankort eller internationalt betalingskort (Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron, JCB, American Express og Diners Club). Der beregnes gebyr ved betaling med kort. Gebyret overstiger ikke det gebyr, der beregnes af betalingsformidler.
10. Fortrydelsesret
Er du forbruger, kan du fortryde dit køb inden for 14 dage efter modtagelse af varen. Du kan tilbagelevere varen ved at aflevere den på vores adresse eller sende den retur til os. Efter eventuel returnering tilbagebetales hele det betalte beløb inklusive leveringsomkostninger.
Varen skal returneres i originalemballagen og fremstå i væsentlig samme stand og mængde, som på leveringstidspunktet.
Omkostninger ved returnering af varer som følge af din fortrydelse hæfter du selv for. Den mest hensigtsmæssige sagsbehandling opnås ved at kontakte os inden returnering.
Varen sendes retur til
Lervad A/S
Industrivej 5
DK-5580 Nørre Aaby
11. Håndtering af personoplysninger
Når du bestiller varer på lervad.com, registreres de oplysninger, du har afgivet.
De krævede oplysningerne anvendes som følger:
Adresse bruges til forsendelsesformål i forbindelse med bestilling af varer.
Telefonnummer/e-mail bruges til at kontakte dig i forbindelse med behandling af ordrer.
Kortinformation bruges til gennemførelse af betalingstransaktioner.
De frivillige oplysninger anvendes som følger:
Ja/nej boks for nyheder via mail bruges til udsendelse af nyhedsbreve via e-mail. Udsendelse sker typisk 1 gang pr. måned.
Personlige oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjemand. Som registreret kunde har du altid mulighed for indsigt og kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.
Når du bestiller varer på lervad.com registreres din IP-adresse og købstidspunktet. Disse oplysninger benyttes alene ved efterforskning af svindel med eksempelvis betalingskort.
Alle aktiviteter hos lervad.com registreres automatisk i en logfil. Logfilernes bruges kun til anonyme statistiske formål (antal besøgene, hits mm.)
Har du købt en vare på lervad.com har vi ifølge regnskabsloven pligt til at opbevare data vedr. ordrer i minimum 5 år. Har du aldrig handlet på lervad.com, men er oprettet som kunde, kan du til enhver tid anmode om, at vi sletter dine data. Dette gøres ved at sende en e-mail til mail@lervad.com.
12. Copyright
Alt indhold på denne hjemmeside tilhører Lervad A/S